mountains.jpg
Iceberg.jpg
climber.jpg
Industrynight.jpg
mountains.jpg

Tryckluftsutbildning online


"Undersökningar visar att utbildning är det första steget man bör ta om man vill reducera tryckluftsförbrukningen och spara energi"

SCROLL DOWN

Tryckluftsutbildning online


"Undersökningar visar att utbildning är det första steget man bör ta om man vill reducera tryckluftsförbrukningen och spara energi"

Ni har hittat en mycket bra nivå på denna utbildning. Innehållet täcker hela spektra utan att bli för detaljerat vilket gör att den kan vända sig till en väldigt bred kategori människor. Mycket bra, jag kommer definitivt att rekommendera denna utbildning!
— Jan Lidström Lead Energy Efficiency Consultant ABB AB

Klicka på Play ikonen nedan för ljud.

Skärmdump från onlinekursen

kort om tryckluft

Målet med tryckluftstutbildningen är att uppnå konkreta resultat inom fyra huvudområden, säkerhet, miljö, energibesparingar och arbetsmiljö. Att genomföra utbildningen on-line är det överlägset mest kostnadseffektiva sättet att uppnå resultat.  Ni genomför utbildningen på tider som passar er utan att ta onödig tid från produktion eller övrigt arbete.

Tryckluft är i regel den mest eftersatta energiformen inom industrin. Det är också ett av de dyraste media att använda vilket innebär att reducerad förbrukning skapar särskilt bra resultat för ekonomin och i form av mindre CO2 utsläpp. Säkerhetsaspekterna kring tryckluften är ofta förbisedda men är en del av utbildningen där den tar upp de risker förknippande med användningen av tryckluft.

mest lönsamma åtgärd

Flera undersökningar visar att trycklufts-utbildning är den mest underskattade och lönsammaste åtgärden man kan göra för att uppnå energibesparingar.

optimering

 Optimala resultat uppnås först när man skapar förståelse och motivation för individen att vara med att bidra.

ökad säkerhet

Tryckluft är mycket farligare än vad de flesta tror. Alla behöver kunskaper för att kunna hantera tryckluft på ett säkert sätt.

Iceberg.jpg

En miljöfråga


En miljöfråga


Att producera tryckluft är en mycket ineffektiv process. Endast 5-6 % den tillförda energin resulterar i användbar tryckluft. Med det som bakgrund ökar förståelsen till varför det i regel är det dyraste och mest energikrävande media man använder. Omvänt, lyckas man spara lite tryckluft så sparar man mycket energi. Kan vi spara energi så innebär det lägre CO2 utsläpp och en bättre miljö. Tryckluft kommer i stort sett alla operatörer, automationstekniker i kontakt med. Det är viktigt att de utbildas om den miljöpåverkan tryckluft har.

climber.jpg

Säkerhet


Säkerhet


På under en timma ger Tryckluftsutbildningen dig och dina medarbetare all nödvändig information om vad tryckluft är. Den går också igenom vilka risker det finns med felanvändning av komprimerad luft och ger många goda tips om hur tryckluft skall användas för att skapa en arbetsmiljövänlig arbetsplats. Alla som kommer i kontakt med tryckluft bör gå den !
— Tommy Halvorsen – Försäljningschef Cejn Norden AB

             säkerhet

De flesta arbetar under villfarelsen att tryckluft till skillnad mot den luft vi andas och lever i är helt ofarlig. Därför är det oerhört viktigt att förstå att det är en mycket stor skillnad på den atmosfäriska luften och komprimerad luft, d.v.s . tryckluft. Komprimerad luft innehåller mycket starka krafter och måste hanteras med både kunskap och förstånd annars kan mycket allvarliga skador inträffa. Man använder t.ex. tryckluft för att lyfta och skjuta på enorma vikter, bromsa fordon, transportera material och där det behövs stora momentana krafter. Vi använder även tryckluft för att driva motorer, verktyg, blåsa rent, torka och styra utrustning och komponenter.

 

Skärmdump från onlinekursen

Skärmdump från onlinekursen

Skärmdump från onlinekursen

Skärmdump från onlinekursen

 

 

Olyckor inträffar p.g.a. okunskap. Att få en luftstråle mot huden från en blåspistol kan innebära att luften tränger in i blodomloppet där luften kan nå hjärta eller hjärna med svåra konsekvenser. Mer vanligt är ögonskador till följd av att man blåser damm och metallspån utan att förstå vilka krafter och hastigheter det är tal om. Tryckluft är dessutom en av de vanligaste orsakerna till hörselskador inom industrin. Att ge personal och operatörer en tillräcklig utbildning om tryckluft är en förutsättning för en trygg och säker arbetsplats.

 

Tryckluft & din arbetsmiljö

 

Ljudnivån ökar i en logaritmisk skala vilket innebär att den sammanlagda ljudnivån är högre än summan av de enskilda ljudkällorna. Omvänt så innebär det att när man tar bort enskilda ljudkällor så upplevs reduktionen som större än vad den egentligen är. Det bästa exemplet på detta är läckage. Ett enskilt läckage låter kanske förhållandevis lite men hundra- eller som i vissa fall förekommer tusentals små läckage innebär en mycket hög ljudnivå på arbetsplatsen. Att få bort läckage, ta bort eller reducera blåsvolymen, ljuddämpa ventiler och verktyg ger snabbt resultat. Man får snabbt positiva reaktioner från personalen. Tyvärr så vänjer man sig vid olika ljudnivåer. Många känner igen den positiva känsla man får när en ljudkälla försvinner utan att man tänkte på att den var där. On-line kursen berättar mer om hur man kan förbättra sin arbetsmiljö och förhindra hörselskador .

Industrynight.jpg

Produktion och kostnader


Produktion och kostnader


Skärmdump från onlinekursen

Skärmdump från onlinekursen

Att producera tryckluft är en dyr och ineffektiv process. För att verkligen uppnå energibesparingar i sin verksamhet måste kostnaden för tryckluften göras mer begriplig. Många vet att tryckluft är dyrt. Däremot vet man inte att det kostar närmare 100.000 Kr att producera en enda kubikmeter per minut, året om. Ett enskilt läckage på 1 mm i diameter kostar drygt 7.000 Kr om året. I de flesta industri företag så produceras mellan 20-50 % av tryckluften helt i onödan. I huvudsak så försvinner tryckluften i form av läckage, felaktig användning, för högra tryck eller onödig blåsning. Det kostar företag hundratusentals kronor eller miljonbelopp som hade kunnat undvikas med rätt utbildning och åtgärder.

 

Det är långt ifrån alla som vet hur tryckluften egentligen produceras. Därför är det också svårt att förstå varför tryckluft är så dyrt att använda. Det är lättare att förstå både tryckluftens ekonomi och miljöpåverkan om man vet hur en kompressor och ett tryckluftssystem fungerar. Att kompressorn komprimerar luften är kanske uppenbart. Därefter behöver luften torkas och filtreras. Det krävs i regel mer utrustning för att produktionen av tryckluft skall vara så effektiv och ekonomisk som möjligt. Styrsystem, tankar eller fler filter för att få den kvalitet på tryckluften som krävs. Utbildningen går igenom hur tryckluften produceras på ett enkelt och lättfattigt sätt så att man förstår processen.

Skärmdump från onlinekursen

Skärmdump från onlinekursen

 

Läckage & Optimering

Att täta läckage och optimera anläggningen representerar närmare 70% av den besparingspotential som finns i ett tryckluftsystem. Det är också de två åtgärder som har kortast återbetalningsperiod. I regel är investeringen för båda åtgärderna återbetald inom 6 månader. Det finns särskilda avsnitt i kursen som gör att deltagaren får den tekniska kunskap som behövs för att direkt genomföra effektiva åtgärder på sin egen maskin eller arbetsplats. Om vi lyckas med att få varje operatör att exempelvis täta ett enda läckage eller sänka arbetstrycket så är kursen betald redan första dagen på arbetet. Om alla bidrar med sin del så blir den sammanlagda effekten och besparingspotentialen enorm. Det är precis det som är målsättningen med on-line kursen och vad många energiansvariga har efterfrågat. En enkel men informativ kurs som får all personal att vara utbildade och motiverade att bidra till energibesparingar och en bättre miljö.